Kotisivut ja verkkokaupat

Mitä kotisivut yritykselle maksavat?

Internet on liian täynnä kotisivuja ja verkkokauppoja, että sinne kannattaisi tehdä vielä yksi massaan hukkuva sivusto tai kauppa.

Seuraa tai laita viestiä

Jaa kavereille (tai muille)

Ainutlaatuiset kotisivut ja verkkokaupat yritykselle

Muokattu 10.4.2021

Internet on liian täynnä kotisivuja ja verkkokauppoja, että sinne kannattaisi tehdä vielä yksi massaan hukkuva sivusto tai kauppa lisää. Yrityksen kotisivujen täytyy erottua. Yrityksen kotisivut tai yrityksen verkkokauppa ovat jo vuosia olleet itsestään selvä asia. Pelkkä kotisivujen olemassa olo ei saisi kuitenkaan olla niiden tekemisen syy.

Yrityksen kotisivuilla pitäisi aina olla jokin tehtävä tai päämäärä. Jos myyt nettisivuillasi tuotteita tai palveluita, niin niiden pääasiallinen tehtävä on todennäköisesti toimia tuotteiden ja palveluiden kauppa-paikkana. Se ei kuitenkaan ole niiden ainoa tehtävä. Liian usein yritysten verkkokauppojen kanssa näkee, että on vain tehty teknisesti riittävän toimiva kauppapaikka, joka ei kuitenkaan kannusta potentiaalisia asiakkaita suorittamaan ostotapahtumaa loppuun. Nykyään asiakkaat etsivät elämyksiä ja tunnelmaa, myös verkkokaupoissa.

Yritysten verkkokaupat eivät usein eroa merkittävällä tavalla toisistaan. Samaan muottiin tehdyt verkkokaupat tai kotisivut tunnistaa nopeasti myös harjaantumattomalla silmällä. Joskus tämä voi olla hyvä asia, koska kauppa tuntuu jo valmiiksi tutulta, mutta usein se johtaa vierailjan turhautumiseen ja vaikuttaa tylsältä. Elämykset ja erottuvuus puuttuvat.

”Tämä on nähty jo ennenkin…”

”Taas yksi tällainen kauppa”.

Millaisia kotisivuja ja verkkokauppoja yritykselle olemme tehneet? Katso tästä linkistä.

Haluatko toimivan ja erottuvat verkkokaupan yritykselle? Ota yhteyttä.

Yrityksen kotisivujen tavoitteet

Toimivan yrityksen verkkokaupan tai kotisivujen tekeminen on monivaiheinen prosessi. Suunnitteluun kannattaa käyttää melkein yhtä paljon aikaa kuin tekniseen toteutukseen.

Yritysten kotisivujen yleisimmät tavoitteet ovat: kertoa palveluista, tuotteista, brändistä tai lisätietoa yrityksestä. Usein lopullinen päämäärä on silti aina kaupan kasvattaminen joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Brändin tunnettuuden parantaminen vaikuttavien verkkosivujen avulla on hyvä esimerkki pitkäjänteisestä myynnin kasvattamisesta. Kotisivujen päätarkoitus voi olla kaupallisen päätavoitteen sijasta tai lisäksi myös enemmän valistuksellinen, esimerkiksi monien yhdistysten tai voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden tapauksessa.

Pelkästään Suomessa on paljon yrityksiä ja uskomme että, ihmisten tavoin, jokainen yritys on erilainen ja ainutlaatuinen. Yrityksen kotisivujen tulisi olla ainutlaatuiset ja kertoa sen arvoista ja toiminnasta mahdollisimman paljon ilman sanoja. Sanat täydentävät verkkosivuilta välittyvää tunnelmaa ja niiden täytyy sopia yhteen sivujen välittämän tunteen kanssa toimiakseen. Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa? Asia on monimuotoinen ja jokaisen yrityksen kohdalla erilainen.

Yhtenä esimerkkinä voidaan käyttää turvatuotteita myyvää yritystä, jonka kannattaa luoda sivuillaan luotettava kuva itsestään yrityksenä ja esitellä tuotteensa tavalla, joka herättää luottamusta ja turvallisuuden tunnetta. Vierailija ei usein viihdy verkkosivuilla muutamia sekunteja kauempaa, joten tämän tulisi välittyä sivuilla vierailevalle jo ilman tekstin lukemista graafisen ilmeen ja sivutyylin avulla kannustamaan pidempään vierailuaikaan. Elleivät sivut tai yrityksen verkkokauppa herätä mielenkiintoa tutkimaan tarkemmin ja lukemaan sivujen sisältöä, vierailu tulee jäämään lyhyeksi ja merkityksettömäksi.

Miksei kotisivuja kannata usein tehdä itse?

Jos sinulla on riittävä kokemus nykyaikaisten kotisivujen tai verkkokauppojen tekemisestä, tekstin kirjoittamisesta ja sisällön tuottamisesta, niin voi olla jopa kannattavaa tehdä kotisivut itse. Sivut voi hoitaa ainakin osittain itse kuntoon tai huolehtia niiden ylläpidosta valmiiden sivujen toimituksen jälkeen.

Kannattaa kuitenkin ajatella, että jos tekisit esimerkiksi itse ensimmäistä kertaa taloa, niin tuleekohan siitä yhtä hyvä samalla käytetyllä ajalla kuin ammattilaisten tekemänä, jotka ovat taloja tehneet jo vuosia? Todennäköisesti ei vaikka aikaa käyttäisikin moninkertaisen määrän. Yrittäjä helposti myös aliarvioi omaa aikaansa. Ei ole välttämättä järkevää käyttää satoja tunteja työaikaa kotisivujen tekemisen opettelemiseen, testaamiseen ja toteutukseen, kun lopputulos ei kuitenkaan ole todennäköisesti yhtä hyvä kuin ammattilaisen tekemänä huomattavasti pienemmällä käytetyllä ajalla.

Kaikkien tekemiemme kotisivujen kanssa asennetaan mahdollisimman helppokäyttöiset ja monipuoliset muokkaustyökalut, joiden hintaan kuuluu aina yhden tai kahden tunnin koulutus.

Kauanko kotisivujen tekeminen kestää?

Yrityksen peruskotisivujen tekemiseen käytämme työaikaa noin 30-80 tuntia sisältäen noin puolet suunnittelua, sisällön muokkausta tai visuaalista puolta ja toinen puolikas teknistä tekemistä. Perussivuiksi tässä esimerkissä voidaan laskea useimmat uusien yritysten kotisivut, joissa ei ole verkkokauppaa tai muita erikoisominaisuuksia.

Alasivuja vai one page -kotisivut

Yleensä uusille yrityksille tehtävissä kotisivuissa keskitymme selkeyteen, visuaaliseen ulkoasuun ja riittävään suorituskykyyn. Usein yrityksen ensimmäisillä sivuilla on tekstisisältö, kuvia, sosiaalisen median integraatiot, blogi ja alasivuja. Tekstisisällön ollessa vähäistä kaikki teksti voi löytyä myös suoraan etusivulta (ns. one page-rakenne).

Hyvä esimerkki tekemistämme one-page -kotisivuista on rrmtacademy.fi. One page -rakenne on paras valinta silloin, kun alasivuille jäisi liian vähän merkityksellistä sisältöä ja niiden käyttö vierailijalle olisi hankalaa. Tilanne tulee usein vastaan yrityksen ensimmäisten kotisivujen kanssa. Sivujen rakennetta voidaan aina myös muuttaa myöhemmin, kun sisältöä on enemmän ja sitä riittää tarpeeksi jokaiselle alasivuille. Alasivuilla on hyvä olla tarpeeksi sisältöä ja merkitystä. Ei ole kannattavaa vierailijan (tai hakukoneiden) kannalta pomputtaa mahdollista asiakasta alasivulta toiselle lukemaan lyhyitä tekstinpätkiä, jotka voisivat olla myös samalla sivulla selkeesti toisistaan eriteltyinä.

One page -sivuja ei välttämättä ole sen nopeampi tai edullisempi tehdä. Ehdotamme parasta sivurakennetta aina perustelujen kanssa sen mukaan, kun saamme sinulta toivottua sisältöä kotisivuja varten. Oikea sivurakenne sitouttaa vierailijaa ja tarjoaa paremman käyttökokemuksen.

Olemme huomanneet, että paljon alasivuja sisältävillä kotisivuilla voi olla vaikeuksia saada pitkiä vierailuaikoja sivuillaan vaikka välitön poistuminen olisikin verrattaen vähäisempää kuin keveympirakenteisilla kotisivuilla. Rakenteeltaan yksinkertaisemmat sivut taas voivat aiheuttaa isomman välittömän poistumisen, mutta pidemmän vierailuajan. Vaikka parempi tulos onkin yrityskohtainen, usein pidempi vierailu lähtökohtaisesti potentiaalisemmalta asiakkaalta on parempi kuin useammat lyhytet vierailut.

One page -yksisivuisilla kotisivuilla voi vastoin nimeään olla, ja usein onkin, myös erillisiä alasivuja sisällölle, joka oikeuttaa itselleen alasivun. Esimerkiksi yrityksen pidempi esittely, blogi/uutisarkisto tai yhteydenottosivu on usein omalla alasivullaan.

Kotisivujen tekoaika ja hinta

Jos sinulla on sekä aikaa että osaamista, niin yrityksen kotisivujen tekeminen itse saattaa olla kannattavaa. Jos kotisivujen tekeminen ei ole entuudestaan tuttua, niin oman yrityksen kotisivut eivät todennäköisesti ole paras paikka aloittaa kotisivujen tekemisen harjoittelua.

Kappaleen alussa arvioin, että käytämme noin 30-80 tuntia yrityksen uusiin kotisivuihin, jos ne eivät sisällä erikoistoimintoja tai muuta erityshuomioitavaa. Sivuihin tarvittava aika on paljon enemmän, jos asiasta ei ole riittävää aiempaa kokemusta. Aloitteleva sivujen tekijä ei voi myöskään osata ottaa riittävästi huomioon erinomaisten kotisivujen kaikkia eri päätekijöitä: ulkoasua, toimintaa, tekniikkaa, hakukoneystävällisyyttä ja käyttäjäkokemusta. Toimivat kotisivut rakentuvat monesta tekijästä. Kun ne kaikki otetaan huomioon heti sivujen tekemisen aloituksessa lopputulos on mitä todennäköisemmin ainutlaatuinen ja toimiva.

Minulla on henkilökohtaisesti yli 10 vuoden kokemus kotisivujen ja verkkokauppojen tekemisestä eri alustoille. Uusien kotisivujen tekemisen aikahaarukka 30-80 tuntia on laaja, koska kotisivut suunnitellaan aina toimeksiantajan budjetille ja toiveille sopivaksi. Useiden isojen yritysten kotisivut maksavat kymmeniä tai satoja tuhansia euroja. Mutta 30-80 tunnin työmäärä ja 2000-5500 euron veloitus on yleensä realistinen pienen tai keskisuuren yrityksen uusille kotisivuille. Joissain tapauksissa yksinkertaiseten kotisivujen kanssa pienempikin aika tekemiseen saattaa riittää, mutta on tärkeää huomioida, että ammattimainen testaaminen erilaisille ideoille ja sivujen optimointi käytettävälle palvelinympäristöllä vie aina oman aikansa.

Mahdollisuuksien mukaan on aina kannattavaa käyttää mahdollisimman paljon aikaa sivujen suunnitteluun, toteutukseen ja viimeistelyyn, mutta osaamme toimia myös pienemmällä budjetilla. Pienen budjetin kanssa pitää keskittyä tärkeimpiin asioihin ensin ja jättää osa ideoista tai parannuksista myöhemmän yrityksen kotisivujen päivittämisen yhteyteen. Kannattaa muistaa että yrityksen kotisivut kannattaa uudistaa joko osittain tai kokonaan noin 2-3 vuoden välein. Kun sivujen perusasiat ovat kunnossa, niiden uudistaminenkin on sujuvaa ja tehokasta.

Kotisivukoneet ja verkkosivueditorit

Valmiilla verkkosivu- tai kotisivukoneilla saa usein tehtyä kotisivut yritykselle nopeasti, mutta tekeminen on hyvin rajattua ja mahdolliset myöhemmin tarvittavat ominaisuudet voivat olla kalliita tai jopa kokonaan mahdottomia toteuttaa, etenkin vähänkään kehittyneempiä tai ainutlaatuisia sivuja haluavalle. Usein uusien sivujen jälkeisen ensihuuman jälkeen huomaat, että yrityksesi sivut ovat samanlaiset kuin muilla, eivätkä ne oikein toimi mobiilissa tarpeeksi hyvin. Sivut eivät tunnu tuottavan tulostakaan. Ei ole helppoa erottua kilpailijoista tai innostaa vierailijaa, kun kotisivut on samasta muotista valetut.

Usein liian edullisiin tai jopa ilmaisiin palveluihin kuuluu myös säännöllisiä kuukausimaksuja tai muita kuluja. Liian edullisten toteutusten tai kotisivukoneiden kanssa tehtyjen sivujen jatkokehitys on usein myös rajoitettua tai vaikeaa ja kallista. Olemme itsekin tehneet, useamman kuin yhden kerran, alusta asti uudelleen yrityksen kotisivut, jotka on aikanaan hankittu pelkän hinnan perusteella mutta osoittauneet riittämättömiksi myöhemmin.

Kannattaa pitää mielessä, että nykyaikainen hakukoneoptimointi alkaa heti sivujen perustamisesta ja verkkotunnusten valinnasta. Lyhyesti sanottuna hakukoneoptimointiin vaikuttavat sivujen tekniikka, pohjateema, nopeus, sisällön oikea muoto, liikenne ja otsikointi. Kokonaisuutta ei saa vahingossa oikein ja pelkästään visuaalisesti mukiinmenevän sivuston kanssa tulee, ilman osaavaa tekijää, väkisinkin ongelmia vähintään hakukoneiden, sivujen erottumisen ja teknisen toteutuksen kanssa.

Sivuprojektiin kannattaa aina valita yrityksen kotisivujen tekemiseen erikoistunut yritys, joka osaa ottaa huomioon sivujen teknisen, luovan ja hakukoneystävällisen puolen. Teettämällä yrityksen kotisivut ammattilaisella säästät huomattavasi aikaa ja saat oikeasti haluamasi kotisivut, jotka toimivat sekä heti julkaisussa että tulevaisuudessa.

Erittäin todennäköisesti säästät tai ansaiset myös rahaa, kun asiat tehdään kerralla oikein, etenkin pidemmällä aikavälillä. Kotisivuja tulee aina päivittää säännöllisesti ja pitää ne ajantasaisina. Kotisivut voivat (ja niiden tulisikin) parantua vanhetessaan, kun niistä pidetään huolta. Hyvin tehdyille kotisivuille isoja uudistuksia tarvitsee tehdä vain satunnaisesti. sivujen luonteesta ja ominaisuuksista riippuen. Sivujen isot muutokset on helppo perustaa myös sivuilta saatavaan vierailijadataan Google Analyticsin ja muiden seurantatyäkalujen avulla.

Ainutlaatuiset kotisivut yritykselle

Hyvänä esimerkkinä sivuista, jotka on tehty tarkkaan asiakkaan toiveiden mukaisesti, toimivat CompOrganisationsin -kotisivut. Teimme ne graafisen suunnittelijan Kaisa Hyvärisen antamien piirustusten pohjalta ilman valmisteemoja, koska sellaisia ei olisi ollut edes olemassa. Asiakkaan omin sanoin, monet muut kokeneetkaan kotisivujen tekijät eivät osanneet tehdä kotisivuja tarkkaan annettujen graafisten piirrosten pohjalta ja me saimmekin kunnian toteuttaa kotisivut alkuperäisten suunnitelmien ja piirrosten mukaisesti.

Vuosien kokemus kotisivujen tekemisessä ei itsessään takaa projektien onnistumista. Kokemus kotisivujen tekemisessä olla myös sitä, että on vuosia tehty samanlaisia sivuja vaihtamalla vain teksit ja kuvat valmisteemoihin. Osaamista kertyy hyvin rajatusti mutta aikaa samalla tavalla.

Ainutlaatuiset kotisivut erottuvat heti edukseen muista samaan teemaan tai muottiin tehdyistä sivuista. Vastaavaa (kuin CompOrganisationsin kotisivut) ei pysty tekemään kotisivukoneilla tai useimmilla kotisivujen valmispaketeilla, koska kotisivukoneet ja paketit perustuvat usein valmisteemoihin, joiden isompi muokkaaminen on aina rajallista tai erittäin kallista.

Voit käydä katsomassa CompOrganisationsin täysin kustomoituja piirroksista tehtyjä sivuja osoitteessa comporganisations.fi. Muita hyviä esimerkkejä verkkosivuista, jotka on tehty välittämään tiettyä fiilistä heti ensivaikutelmasta alkaen ovat esimerkiksi seuraavat yritysten kotisivut:

Valmiseditoreilla tai kotisivukoneilla tehdyt sivut voivat näyttää mukiin meneviltä, mutta myöhemmin huomaat esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Kilpailijoilla on samanlaisia sivuja, eikä yrityksesi erotu niistä.
 • Kotisivut eivät toimi riittävän nopeasti tai näytäkään hyvältä kaikilla laitteilla.
 • Sivun tekstit tai asettelu ei toimikaan uudelle/vanhemmalla puhelimella kunnolla.
 • Sisältö on kirjoitettu ottamatta hakukoneita huomioon tai muuten heikosti.
 • Tietoturva on puutteellinen tai sivut vaikuttavat epäilyttäviltä vierailijoille.
 • Sivuille pitää ostaa kalliitta maksullisia ominaisuuksia, ylläpitoa tai päivityksiä.
 • Et saa tarvittaessa apua tai tukea sivujesi kanssa
 • Kotisivut eivät tuo lisää kauppaa yritykselle tai muuten edistä alkuperäistä tarkoitustaan.
 • Maksamasi kuukausimaksut tai työn hinta on mennyt hukkaan, kun kotisivut yrityksellesi täytyy tehdä alusta asti uudelleen.

Mistä yrityksen kotisivujen ja verkkokauppojen hinta muodostuu?

Yrityksen kotisivuilla tai verkkokaupalla on usein samanaikaisesti useita eri tehtäviä ja päämääriä. Asiakkaan antamien tietojen ja oman taustatyön pohjalta, kotisivuille annetaan pää- ja tukitehtävät. Yrityksen kotisivut tai verkkokauppa pyrkivät täyttämään tehtävänsä tärkeysjärjestyksessä niihin käytettävästä budjetista riippuen. Yritysten kotisivujen tai verkkokaupan tapauksessa maksat pääsääntöisesti suunnitteluun ja toteutukseen käytettävästä ajasta ja ammattitaidosta. Joissain tapauksissa hintaan vaikuttavat myös mahdolliset lisämaksulliset ominaisuudet.

Kaikkea ei todellakaan kannata tehdä alusta asti itse vaan ostaa osittain tai kokonaan valmiina. Käytämme sivutoteutuksissamme vain suosittuja, turvallisia ja laajasti käytettyjä valmisosia. Jos kotisivuillasi on liikaa ulkonäon lisäksi kustoimoituja ominaisuuksia ja koodia, niiden ylläpitokustannukset lisääntyvät ja muokkausmahdollisuudet ovat rajallisemmat. Liiallisen teknisen kustoiminnin kanssa joudut myös käytännössä sitoutumaan sivut tehneeseen yritykseen. Emme halua, että sitoudut meihin sen takia, että sivuillasi on suljettuja ominaisuuksia tai paljon teknistä kustoimointia, vaan siksi että työ on tehty erinomaisesti ja olet siihen tyytyväinen.

On suositeltavaa jättää kotisivujen tekstien muokkaus tai kirjoittaminen, ammattilaiselle, ainakin osittain. Nykyaikainen hakukoneoptimointi perustuu sekä sivujen sisältöön että niiden tekniseen toteutukseen.

Hakukoneet pyrkivät tarjoamaan käyttäjilleen mahdollisimman olennaista ja laadukasta sisältöä. Olemme kaukana ajasta jolloin hakukoneita huijattiin lisäämällä nippu avainsanoja sivuille. Joskus kotisivuille lisättiin myös kilpailijoiden yritysten nimiä ja avainsanoja. Nykyään hakukoneet ovat fiksuja, eikä optimointi perustu avainsanoihin.

Tietenkin sopivan mittainen ja laadukas sisältö on tärkeää myös kotisivujesi vierailijoille. Kotisivut ja verkkokaupat hakukoneoptimoidaan siis alusta asti sekä teknisesti että sisällön osalta budjettisi sallimalla tavalla. Toimivan kokonaisuuden tekeminen vaatii siis monelta osalta yksinkertaisesti riittävästi aikaa ja osaamista. Hyvää ei voi syntyä liian nopeasti ja parhaimpaan lopputulokseen päästään asiakkaan ja tekijän yhteistyön avulla sekä sisällön että suunnittelun osalta.

Hyvät kotisivut vaativat aikaa

Suomen palkkatason tuntien kannattaa aina miettiä, kuinka paljon aikaa kotisivujen tekijä voi käyttää yrityksen kotisivujesi tekemiseen antamallaan tarjouksella?

Suuremmilla yrityksillä ja mainostoimistoilla on paljon sivukuluja, kuten tilavuokria, useiden työntekijöiden palkkoja jne. jotka vaikuttavat hintaan usein niin, että kotisivujen hinta kasvaa huomattavasti niitä tekevän yrityksen koon mukana. Ainakin hinnan tulisi kasvaa, tai muuten yrityksellä ei voi olla riittävästi aikaa juuri sinun sivujesi suunnitteluun ja toteutukseen. Lopputuloksena on usein valmiiseen teemaan nopea sisällön muokkaus ja sivut, jotka eivät täytä tarkoitustaan tai ainakaan erotu edukseen muista kotisivuista.

Kotisivut ovat yritykselle tärkeitä ja niiden tehokkaaseen tekemiseen on useita eri tapoja, joista varmasti monet ovat toimivia. Itse olemme huomanneet seuraavan selkeäksi, tehokkaaksi ja toimivaksi prosessiksi. Tarjouksillamme on aina selkeästi eroteltu projektiin kuuluva sisältö ja aika, joka on suunniteltu käytettäväksi eri kokonaisuuksiin.

 • Tutkimme asiakkaan materiaalin. Esimerkiksi yrityksen nykyiset kotisivut, esitteet, logo(t), kuvat yms.
 • asiakkaalta kysytään kattavasti mutta käyttäjäystävällisesti taustatietoja yrityksestä ja tavoitteista.
 • Muodostamme sivujen tehtävät ja päämäärät.
 • Sivujen ulkoasua aletaan suunnitella värikartalla ja fonttien alustavalla valinnalla yrityksen muun materiaalin tai toivottujen tavoitteiden perusteella. Asiakkaalle toimitetaan värikartta ja valitut fontit. Usein värimaailma valitaan yrityksen logon mukaisesti.
 • Kotisivusta tehdään toimiva luonnos, usein ensin etusivusta ja navigaatiosta. Luonnos kertoo kokonaisten sivujen suunnitellusta toiminnasta ja ilmeestä. Sisältörakenne suunnitellaan.
 • Kun yrityksen kotisivujen yleisilme ja sivutyyli on valittu, loppuprosessi vaihtelee tehtävänannon, budjetin, ajan ja asiakkaan toiveiden mukaisesti. Usein teemme kuitenkin ensin sivut valmiiksi ilman lopullista tekstisisältöä tai kuvia.
 • Asiakkaan toimittamat tekstit muokataan ja kuvat editoidaan sopimaan sivuille.
 • Lopullinen hakukoneoptimointi.
 • Lopullinen tekninen optimointi.
 • Loppuviimeistely, julkaisu ja asiakkaan koulutus sivujen hallintaan keskittyen tärkeimpiin asioihin.
 • Ylläpitosopimuksen tarjoaminen sivuille. Ylläpitosopimuksen avulla yrittäjä voi keskittyä vain sivujen sisällön muokkaukseen ilman teknisen osaamisen vaatimuksia sivujen oikeasta ylläpidosta.

Mitä yrityksen kotisivut maksavat?

Pääosa kotisivujen ja verkkokauppojen hinnasta muodostuu niihin käytetystä ajasta. Mitä enemmän aikaa tekijällä on käyttää kotisivujen tai verkkokaupan suunnitteluun, sitä yksityiskohtaisempi ja toimivampi lopputulos on odotettavissa. Kuten aiemmin jo mainitsin useimmat toteutuksemma asettuvat 2000 ja 5000 euron välille yrityksen uusille kotisivuille.

Edullisesti kotisivut tai verkkokaupan saa aikaiseksi joko ostamalla tai valitsemalla ilmaisen teeman ja muokkaamalla vain sisältöä. Näin tehdään useimmat kotisivut, joiden hinta on matala. Prosessi on nopea ja tekijällä on usein helppo osuus. Joskus asiakas jätetään vielä täyttämään sivujen teksti- ja kuvasisältö itse. Tämä ei usein ole kannattava tapa kotisivujen tai verkkokaupan hankkimiseen yritykselle ellei yrittäjällä itsellään ole osaamista valmiiksi toimivien ja optimoitujen kotisivujen rakenteesta, tekniikasta tai sisällöstä.

Valmisteemat

Valmiitakin teemoja voi käyttää mutta projekti kannattaa suunnitella hyvin alusta alkaen. Valmisteemoja on tuhansia erilaisia ja kaikki niistä eivät ole hyviä vaihtoehtoja. Monet valmisteemat tulevat pitkällä aikavälillä kalliiksi maksullisten lisäosien, tietoturvariskien tai turhien toimintojen takia.

Yleensä vältämme valmiiden teemojan käyttöä ainakin suoraan sellaisenaan mutta voi olla tapauksia, joissa se on kannattavaa. Esimerkiksi ajan ollessa tiukka ja sivubudjetin pieni tai kun sivut tehdään vain rajattua tai satunnaista käyttöä varten. Valmisteemat sisältävät myös usein paljon turhaa sisältöä tai sinulle epäolennaisia ominaisuuksia, jotka hidastavat sivuja tai tekevät niiden muokkaamisesta aikaa vievää ja kallista.

Usein on kannattavinta lähteä liikkeelle mahdollisimman tyhjästä ja yksinkertaisesta ja lisätä tarpeen mukaan, eikä karsia ominaisuuksia valmisteemoista alaspäin jättäen turhaa koodia tai ominaisuuksia hidastamaan kotisivujasi. Valmisteemat on aina tehty miellyttämään mahdollisimman monia yrityksiä ja tarjoamaan kattavat ominaisuudet isoillekin yrityksille, ne eivät tee sivuistasi hyvin optimoituja tai erottuvia.

Tekemiemme yritysten kotisivujen loppuhinta on vaihdellut sadoista euroista tuhansiin euroihin. Useimmiten sivujen hinta uusille yrityksille asettuu parin, kolmen tuhannen euron paikkeille mutta, kuten aiemmin totesin, hinta riippuu eniten sivujen suunnitteluun ja toteutukseen käytettävästä ajasta. Tarjoamme vain ainutlaatuisia kustomoituja kotisivukokonaisuuksia jokaiselle yritykselle. Valmista hintaa emme siis voi antaa ilman muutamia taustatietoja.

Kotisivujen hinta

Kotisivujen lopulliseen hintaan vaikuttavat monet tekijät myös käytetyn ajan ulkopuolelta. Tarvitsetko sivujen kanssa esimerkiksi myös verkkotunnuksia, sähköpostia tai ylläpitoa? Haluaisitko koulutusta sivujen ylläpitoon säännöllisesti vai ulkoistaa ylläpidon, ettei sinun tarvitse miettiä kotisivujen huoltoa tai ylläpitoa itse? Onko sinulla jo kotisivuille webhotelli valmiina vai hankitaanko se samalla? Webhotelleja ja hosting-palveluitakin on monessa eri hintaluokassa sivujesi tarpeista riippuen. Joillain kotisivuilla on myös erikoispiirteitä, joiden hinnan määrittäminen vaatii taustatutkimusta.

Tärkeintä että saat kotisivuista budjettisi ja tavoitteidesi mukaisen tarjouksen juuri sinun yrityksellesi mietityllä sisällöllä. Sivujen tai verkkokauppojen kanssa et sitoudu kanssamme mihinkään määräaikaisiin sopimuksiin tai maksuihin. Halutessasi kaikkia tekemiämme sivuja on mahdollista ylläpitää ja muokata itse. Useimmat asiakkaat kuitenkin valitsevat vapaaehtoisia ylläpito- ja kehityspalveluita sivujen kanssa, ellei yrityksellä ole omaa henkilöä riittävällä osaamisella kotisivujen ylläpitoon. 

Ylläpito- ja kehityssopimuksen ansiosta sivusi todellakin paranevat vanhetessaan. Ne pidetään aina turvallisina, tehokkaina ja ajantasaisina. Tämän lisäksi saat säännöllisesti ehdotuksia sivujen tekniikan ja sisällön tai käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja monet pienet parannukset hakukoneoptimointiin tai tekniseen puoleen tehdään sivuillesi ilman lisämaksua muiden päivitysten yhteydessä. Jos haluat ainutlaatuiset kotisivut tai verkkokaupan huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti mietittynä, niin ota yhteyttä ja saat mielestämme sinulle parhaan tarjouksen sopivalla sisällöllä.

Saat kotisivut aina halutessasi myös klassisella avaimet käteen –periaatteella, jolloin sinun tarvitsee pääasiallisesti vain tarkastaa tehtyä työtä ja tarjota sisältöä muokattavaksi. Useimmat kotisivumme toimitetaan avaimet käteen -paketteina.

Pyydä tarjous

Mahtava juttu, jos olet jaksanut lukea koko tämän pitkän kirjoituksen. Ja hieno homma vaikka olisitkin vain selannut sivun alas lukematta. Sinun ei nimittäin tarvitse tietää etukäteen yrityksen kotisivujen tekemisestä tai ylläpidosta muuta kuin, että haluat itsellesi toimivat ja erottuvat verkkosivut.

Kerro mitä tarvitset ja onko sivuprojektille suunniteltuna jokin tavoitehinta? Niin saat eritellyn tarjouksen siitä, mitä budjetoimallasi summalla on kannattavaa tehdä ja miten. Ota yhteyttä ja jutellaan tarkemmin, miten yrityksellesi saadaan erottuvat kotisivut tai verkkokauppa.

Kotisivut tehdään useimmiten joko WordPress tai Squarespace –alustoilla sinulle parhaiten sopivalla tavalla. Wordrpessistä voit lukea lisää osoitteessa: wordpress.org ja Squarespacesta squarespace.com

Jaa kavereille (tai muille)

Haluatko uutiskirjeen?

Lähetämme sinulle aika ajoin tietoa uusista palveluista, ominaisuuksista ja muista kotisivuihin tai markkinointiin liittyvästä asioista. Voit poistua listalta helposti aina kirjeen saatuasi.